ترامپ: روز سه‌شنبه بازداشت می‌شوم
ترامپ: روز سه‌شنبه بازداشت می‌شوم

ترامپ: روز سه‌شنبه بازداشت می‌شوم ترامپ مدعی شد که طی شکایتی علیه او مبنی بر این‌که به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن مبالغی را به‌عنوان حق‌السکوت پرداخت کرده است، روز سه‌شنبه بازداشت می‌شود.

ترامپ: روز سه‌شنبه بازداشت می‌شوم

ترامپ مدعی شد که طی شکایتی علیه او مبنی بر این‌که به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن مبالغی را به‌عنوان حق‌السکوت پرداخت کرده است، روز سه‌شنبه بازداشت می‌شود.