ترامپ: کارکنان دادگاه برایم گریه می‌کردند!
ترامپ: کارکنان دادگاه برایم گریه می‌کردند!

ترامپ: کارکنان دادگاه برایم گریه می‌کردند! رئیس‌جمهور سابق آمریکا: وقتی به دادگاه رفتم که به نوعی می‌شود گفت زندان است کارکنان دادگاه جنایی نیویورک دور من را گرفتند و اینطور بگویم که داشتند گریه می‌کردند. واقعاً گریه می‌کردند و می‌گفتند، معذرت می‌خواهم. دونالد ترامپ سه‌شنبه هفته گذشته برای تفهیم اتهام در دادگاه جنایی منهتن نیویورک […]

ترامپ: کارکنان دادگاه برایم گریه می‌کردند!

رئیس‌جمهور سابق آمریکا: وقتی به دادگاه رفتم که به نوعی می‌شود گفت زندان است کارکنان دادگاه جنایی نیویورک دور من را گرفتند و اینطور بگویم که داشتند گریه می‌کردند. واقعاً گریه می‌کردند و می‌گفتند، معذرت می‌خواهم.

دونالد ترامپ سه‌شنبه هفته گذشته برای تفهیم اتهام در دادگاه جنایی منهتن نیویورک حضور یافت. او به ۳۴ فقره جرم در ارتباط با دستکاری اسناد مالی برای پرداخت حق‌السکوت به دو زن متهم شده است.