ترکیه زرنگ ترین مشتری زعفران ایرانی!
ترکیه زرنگ ترین مشتری زعفران ایرانی!

ترکیه زرنگ ترین مشتری زعفران ایرانی! 🔹پس از کشورهای امارات، اسپانیا و چین بیشترین خرید زعفران ایران توسط ترکیه انجام شده که میزان آن به ۲۴ تن می‌رسد. 🔹اما مساله اینجاست که این حجم از زعفران با ارزش بسیار اندکی معادل حدود ۵۳۰ هزار دلار توسط ترک‌ها خریداری شده است مشخص نیست این حجم از […]

ترکیه زرنگ ترین مشتری زعفران ایرانی!

🔹پس از کشورهای امارات، اسپانیا و چین بیشترین خرید زعفران ایران توسط ترکیه انجام شده که میزان آن به ۲۴ تن می‌رسد.

🔹اما مساله اینجاست که این حجم از زعفران با ارزش بسیار اندکی معادل حدود ۵۳۰ هزار دلار توسط ترک‌ها خریداری شده است مشخص نیست این حجم از زعفران چرا با قیمتی بسیار پایین به این کشور صادر شده است.