تساوی هلند و اکوادور
تساوی هلند و اکوادور

معادلات گروه پیچیده شد؛سه تیم مدعی صعود و صدرنشینی!▫️ پس از تساوی هلند و اکوادور، حذف میزبان قطعی شد

معادلات گروه پیچیده شد؛سه تیم مدعی صعود و صدرنشینی!▫️

پس از تساوی هلند و اکوادور، حذف میزبان قطعی شد