تست دوپینگ ملی پوش والیبال مثبت شد
تست دوپینگ ملی پوش والیبال مثبت شد

تست دوپینگ ملی پوش والیبال مثبت شد 🔹تست دوپینگ توخته بازیکن ملی پوش والیبال ایران مثبت شد. 🔹گفته می‎شود توخته به خاطر مشکل کلیوی از دارویی استفاده کرده که باعث شده تست او مثبت شود. 🔹گچاین بازیکن به زودی مستندات پزشکی خود را ارائه خواهد داد و احتمالا خطری به لحاظ محرومیت وی را تهدید […]

تست دوپینگ ملی پوش والیبال مثبت شد

🔹تست دوپینگ توخته بازیکن ملی پوش والیبال ایران مثبت شد.

🔹گفته می‎شود توخته به خاطر مشکل کلیوی از دارویی استفاده کرده که باعث شده تست او مثبت شود.

🔹گچاین بازیکن به زودی مستندات پزشکی خود را ارائه خواهد داد و احتمالا خطری به لحاظ محرومیت وی را تهدید نمی‌کند.