تصویر روز ناسا: تماشای ماه کامل از میان طاق پیروزی‌
تصویر روز ناسا: تماشای ماه کامل از میان طاق پیروزی‌

تصویر روز ناسا: تماشای ماه کامل از میان طاق پیروزی‌ بسیاری از عکس‌های شگفت‌انگیز توسط کسانی گرفته می‌شوند که به‌طور اتفاقی در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار گرفته‌اند، اما ثبت این تصویر از ماه و طاق پیروزی (Arc de Triomphe) واقع در پاریس، به مهارت و برنامه‌ریزی دقیقی نیاز داشت. یکی از عوامل […]

تصویر روز ناسا: تماشای ماه کامل از میان طاق پیروزی‌

بسیاری از عکس‌های شگفت‌انگیز توسط کسانی گرفته می‌شوند که به‌طور اتفاقی در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار گرفته‌اند، اما ثبت این تصویر از ماه و طاق پیروزی (Arc de Triomphe) واقع در پاریس، به مهارت و برنامه‌ریزی دقیقی نیاز داشت.

یکی از عوامل تأثیرگذار در ثبت این تصویر، تنظیم زاویه‌ای بود. اگر از فاصله خیلی نزدیک به طاق، عکس بگیرید، ماه کامل خیلی کوچک به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، اگر فاصله زیاد باشد، ماه خیلی بزرگ به نظر می‌رسد و در داخل طاق قرار نمی‌گیرد.

عامل دوم زمان‌بندی است؛ زیرا ماه فقط برای مدت زمانی کوتاه (کمتر از یک دقیقه) در مرکز طاق ظاهر می‌شود.