تعمیر و بهسازی مجموعه ورزشی میدان تلاش تسریع می‌یابد
تعمیر و بهسازی مجموعه ورزشی میدان تلاش تسریع می‌یابد

تعمیر و بهسازی مجموعه ورزشی میدان تلاش تسریع می‌یابد معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بازدید از مراحل اجرایی رفع ایرادها و نواقص و تعمیر و مرمت مجموعه ورزشی تلاش بر ضرورت تسریع اجرای این پروژه تاکید کرد. به گزارش تایسیز نیوز، سامان احمدزاده گفت: با توجه به نیاز تعویض چمن مصنوعی این ورزشگاه […]

تعمیر و بهسازی مجموعه ورزشی میدان تلاش تسریع می‌یابد

تلاش

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بازدید از مراحل اجرایی رفع ایرادها و نواقص و تعمیر و مرمت مجموعه ورزشی تلاش بر ضرورت تسریع اجرای این پروژه تاکید کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، سامان احمدزاده گفت: با توجه به نیاز تعویض چمن مصنوعی این ورزشگاه که در سال های گذشته توسط شهرداری انجام شده بود و همچنین نواقص پیرامونی آن، پروژه با نظارت مستقیم معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز به کارفرمایی شهرداری تبریز در حال اجرا است.

وی گفت: شهرداری تبریز در راستای ترویج روحیه ورزشی بین جوانان و ارتقاء و تقویت سلامت روحی و جسمی در بین شهروندان با عزم جدی به دنبال توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نقاط مختلف شهر است.

احمدزاده افزود: به دنبال این رویکرد فرهنگی در چند سال گذشته بیش از ۲۰ باب زمین بزرگ چمن مصنوعی استاندارد فوتبال در مناطق مختلف شهر احداث کرده است و در سال جاری نیز عملیات احداث ۲۵ سالن ورزشی را در دست اجرا دارد.

ورزشگاه تلاش در سال ۱۳۶۹ احداث شده و در سال ۱۳۹۴ توسط شهرداری تبریز به چمن مصنوعی مجهز شد.

مساحت کل این ورزشگاه ۴۴۵۲ متر است. دیگر نواقصات پیرامونی پروژه شامل دیوار و کفسازی و زیرسازی و سرویس های بهداشتی و…⁩ نیز در این پروژه توسط شهرداری در حال انجام است