تغییرات در دولت رئیسی روی دور تُند
تغییرات در دولت رئیسی روی دور تُند

تغییرات در دولت رئیسی روی دور تُند / کدام وزرا در صف برکناری هستند؟ پایگاه خبری جماران: «تغییرات» در دولت رئیسی روی دور تند افتاده است. اگر فاصله بین استعفای عبدالملکی و رستم قاسمی و البته وزیر آموزش و پرورش زیاد بود، حال دیگر رئیس دولت منتظر نمی ماند و خود نامه برکناری چند نفر […]

تغییرات در دولت رئیسی روی دور تُند / کدام وزرا در صف برکناری هستند؟

پایگاه خبری جماران: «تغییرات» در دولت رئیسی روی دور تند افتاده است. اگر فاصله بین استعفای عبدالملکی و رستم قاسمی و البته وزیر آموزش و پرورش زیاد بود، حال دیگر رئیس دولت منتظر نمی ماند و خود نامه برکناری چند نفر در یک روز را امضاء می کند.

تغییراتی که حتی گفته می شود طی روزهای آینده هم ادامه دار است و رئیسی عزمش را بر ترمیم کابینه اش قرار داده است.

روز گذشته بهادری جهرمی سخنگوی دولت، از تغییرات مهم در دولت خبر داد، به موجب این تغییرات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برکنار شد و وزیر جهادکشاورزی هم با ساختمان این وزارتخانه خداحافظی کرد.

روایت ها از سوی رسانه های نزدیک به دولت اما حکایت از آن دارد که لیست تغییرات در دولت بلندتر است و رئیسی طی روزهای آینده برخی دیگر از اعضای کابینه را تغییر خواهد داد.