تل‌آویو: نمی‌توانیم به اوکراین کمک نظامی کنیم
تل‌آویو: نمی‌توانیم به اوکراین کمک نظامی کنیم

🔻تل‌آویو: نمی‌توانیم به اوکراین کمک نظامی کنیم 🔹رئیس رژیم صهیونیستی گفت تل‌آویو با ارائه کمک‌های بشردوستانه در کنار اوکراین بوده، اما حمایت در سایر حوزه‌ها به دلایل امنیتی محدود است.

🔻تل‌آویو: نمی‌توانیم به اوکراین کمک نظامی کنیم

🔹رئیس رژیم صهیونیستی گفت تل‌آویو با ارائه کمک‌های بشردوستانه در کنار اوکراین بوده، اما حمایت در سایر حوزه‌ها به دلایل امنیتی محدود است.