تمامی مقاطع تحصیلی آذربایجان‌شرقی ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ «غیرحضوری« است
تمامی مقاطع تحصیلی آذربایجان‌شرقی ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ «غیرحضوری« است

تمامی مقاطع تحصیلی آذربایجان‌شرقی ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ «غیرحضوری« است ▫️با توجه به برودت شدید هوا و به منظور مدیریت مصرف بهینه حامل های انرژی شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ مدارس استان آذربایجان‌شرقی در مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمام مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنائی شهری و روستایی در شیفت‌های […]

تمامی مقاطع تحصیلی آذربایجان‌شرقی ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ «غیرحضوری« است

▫️با توجه به برودت شدید هوا و به منظور مدیریت مصرف بهینه حامل های انرژی شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ مدارس استان آذربایجان‌شرقی در مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمام مقاطع تحصیلی مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنائی شهری و روستایی در شیفت‌های صبح و بعدازظهر به صورت «غیرحضوری» خواهد بود‌.

▫️امتحانات نهایی طبق زمانبندی قبلی برگزار خواهد گردید و امتحانات هماهنگ استانی مدارس بزرگسالان، داوطلبان آزاد و مدارس از راه دور و امتحانات داخلی مدارس لغو و برابر برنامه آتی برگزار خواهد شد.