تنش در شورای شهر تبریز
تنش در شورای شهر تبریز

حواشی چهارشنبه برفی تنش در شورای شهر تبریز جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز حاشیه‌ها و واکنش‌هایی را به دنبال داشت. به گزارش تایسیز نیوز، جلسه امروز شورای شهر تبریز با حواشی متعددی همراه بود. در این جلسه فریدون بابایی‌اقدم خطاب به شهردار تبریز گفت: آقای هوشیار باید قبل از آغاز جلسه بابت روز چهارشنبه […]

حواشی چهارشنبه برفی

تنش در شورای شهر تبریز

تنش در شورای شهر تبریز

جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز حاشیه‌ها و واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

به گزارش تایسیز نیوز، جلسه امروز شورای شهر تبریز با حواشی متعددی همراه بود. در این جلسه فریدون بابایی‌اقدم خطاب به شهردار تبریز گفت: آقای هوشیار باید قبل از آغاز جلسه بابت روز چهارشنبه و رفتارشان در جلسه فوق العاده عذرخواهی کند و الا در جایگاه مهمانان می‌نشینم.

پرویز هادی دیگر عضو شورا هم در واکنش به این تذکر بابایی اقدم گفت: شما نمی‌توانید تعیین تکلیف کنید، آقای شهردار عذرخواهی کرده است.

رسول برگی هم افزود: یکی از اعضای شورا به رسانه ها اتهام زده است که حق السکوت گرفته اند و از شهرداری انتقاد نمی کنند، این اهانت را از طرف شورا تلقی نکنید چرا که شما رسانه ها ولی نعمت انتخابات و موجب شور انتخاباتی بوده و امثال ما مدیون شما هستیم.

وی در ادامه با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین استخدام دایی ۵۷ ساله یکی از اعضای شورا در شهرداری تبریز، گفت: اجازه دهید بیشتر از این دهانمان را باز نکنیم چرا که ممکن است دیگر نتوانید در تبریز بمانید.