تنگه هرمز، بین‌المللی است و بستن آن مسئولیت‌های فراوانی دارد
تنگه هرمز، بین‌المللی است و بستن آن مسئولیت‌های فراوانی دارد

یوسف مولایی، استاد روابط بین‌الملل و حقوق سیاسی دانشگاه تهران: تنگه هرمز، بین‌المللی است و بستن آن مسئولیت‌های فراوانی دارد یوسف مولایی:در تنگه‌های بین‌المللی عبور ترانزیتی حاکم است و حتی کشتی‌های جنگی بدون اجازه می‌توانند از آن عبور کنند. در حالی که قبل از کنوانسیون ۱۹۸۲، کشتی‌های جنگی می‌بایست از کشورهای ساحلی اجازه بگیرند. از […]

یوسف مولایی، استاد روابط بین‌الملل و حقوق سیاسی دانشگاه تهران: تنگه هرمز، بین‌المللی است و بستن آن مسئولیت‌های فراوانی دارد

یوسف مولایی:در تنگه‌های بین‌المللی عبور ترانزیتی حاکم است و حتی کشتی‌های جنگی بدون اجازه می‌توانند از آن عبور کنند. در حالی که قبل از کنوانسیون ۱۹۸۲، کشتی‌های جنگی می‌بایست از کشورهای ساحلی اجازه بگیرند. از منظر حقوق بین‌الملل می‌گویم که تنگه هرمز، بین‌المللی است و بستن آن مسئولیت‌های فراوانی دارد.

🔹من گمان نمی‌کنم همه تصمیم‌سازان کشور در این موضوع اتفاق نظر داشته باشند. تنها برخی طیف‌های تندرو هستند که یک چنین تهدیداتی را مطرح می‌کنند. ممکن است این تهدیدات حالت بازدارندگی هم داشته باشد تا اتحادیه اروپا تصمیمات خصمانه خود را علیه سپاه عملی نکند.

🔹در این شرایط ایران باید در حوزه سیاسی، نظامی و ارتباطی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مناسبات ارتباطی‌اش با همه جهان در وضعیت عادی قرار بگیرد. دست زدن به اقداماتی که بر آتش تنش‌ها بدمد نه به نفع ایران است، نه به نفع کشورهای منطقه.