تنگ آمدن مردم در صف طولانی نانوایی‌ها
تنگ آمدن مردم در صف طولانی نانوایی‌ها

🔸تنگ آمدن مردم در صف طولانی نانوایی‌ها؛ غم نان در تبریزمدتی است صف طولانی مردم برای خرید نان مقابل نانوایی‌های شهر تبریز به یکی از دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده، به‌طوری‌که آنها ناچارند برای تهیه چند قرص نان ساعتی را در انتظار باشند! این روزها دیگر مانند گذشته در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها نان بسته بندی شده […]

🔸تنگ آمدن مردم در صف طولانی نانوایی‌ها؛

غم نان در تبریزمدتی است صف طولانی مردم برای خرید نان مقابل نانوایی‌های شهر تبریز به یکی از دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده، به‌طوری‌که آنها ناچارند برای تهیه چند قرص نان ساعتی را در انتظار باشند!

این روزها دیگر مانند گذشته در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها نان بسته بندی شده عرضه نمی‌شود بلکه برای خرید نان باید حتما به نانوایی مراجعه کنید که آن هم معطل شدن چند ساعت در روز را برای شما به همراه دارد.مشکل کمبود نان، تنها مشکل یک قشر خاص نیست و تمامی افراد جامعه به آن نیاز دارند و البته برای خانوارهای با جمعیت بیشتر، این مشکل حادتر و تامین نان خانواده اولویت بیشتری دارد.