تولید برنامه‌های کودک شبکه سهند در مرکز شماره ۴ کانون تبریز
تولید برنامه‌های کودک شبکه سهند در مرکز شماره ۴ کانون تبریز

تولید برنامه‌های کودک شبکه سهند در مرکز شماره ۴ کانون تبریز مرکز شماره ۴ کانون تبریز میزبان عوامل تولید برنامه کودک شبکه استانی سهند بود. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، در ادامه همکاری‌های کانون و شبکه استانی سهند در تولید […]

تولید برنامه‌های کودک شبکه سهند در مرکز شماره ۴ کانون تبریز

مرکز شماره ۴ کانون تبریز میزبان عوامل تولید برنامه کودک شبکه استانی سهند بود.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، در ادامه همکاری‌های کانون و شبکه استانی سهند در تولید برنامه‌های کودک، عوامل تولید شبکه استان سهند در مرکز شماره ۴ تبریز از برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع این مرکز فرهنگی هنری جهت پخش از برنامه کودک حضور یافتند.

معرفی کودکان و نوجوانان موفق، انعکاس فعالیت‌های کانون و خدمات فرهنگی هنری آن از جمله اهداف این تعاملات مشترک است.

تولید برنامه‌های کودک شبکه سهند در مرکز شماره 4 کانون تبریز