توهین به عقاید مسلمانان بی‌هزینه نیست
توهین به عقاید مسلمانان بی‌هزینه نیست

قالیباف: توهین به عقاید مسلمانان بی‌هزینه نیست رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن توهین مجدد به ساحت قرآن کریم گفت: جریحه دار کردن احساسات و توهین به عقاید مسلمانان بی هزینه نیست و دولت سوئد باید پاسخگوی این اهانت‌ها باشد. به گزارش تایسیز نیوز محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی […]

قالیباف:

توهین به عقاید مسلمانان بی‌هزینه نیست

توهین به عقاید مسلمانان بی‌هزینه نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن توهین مجدد به ساحت قرآن کریم گفت: جریحه دار کردن احساسات و توهین به عقاید مسلمانان بی هزینه نیست و دولت سوئد باید پاسخگوی این اهانت‌ها باشد.

به گزارش تایسیز نیوز محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: زمینه سازی اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم توسط دولت سوئد را شدیدا محکوم می کنیم.

وی ادامه داد: دولت سوئد در ادعای خود پیرامون مخالفت با این اقدام صادق نیست و هیچ اقدام عملی موثری برای جلوگیری از این قبیل اقدامات به عمل نیاورده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جریحه دار کردن احساسات و توهین به عقاید مسلمانان بی هزینه نیست و دولت سوئد باید پاسخگوی این اهانت ها باشد.

وی افزود: خروش روز گذشته ملت مومن ایران اسلامی در سراسر کشور برای محکوم کردن این اقدام شنیع حرکتی به هنگام، ضروری و از روی موقعیت شناسی بود. انتظار می رود دولت های مسلمان نیز همچون ملت های مسلمان اتحاد و غیرت دینی خود را در برابر این شیطان‌صفتان هتاک به نمایش بگذارند.