توییتر از برچسب رسمی برای کاربران معروف منصرف شد
توییتر از برچسب رسمی برای کاربران معروف منصرف شد

🔻توییتر از برچسب رسمی برای کاربران معروف منصرف شد 🔹توییتر اختصاص برچسب رسمی برای بعضی از حساب‌های برجسته را اعلام و سپس سریعا این برنامه را لغو کرد. 🔹قرار بود برچسب رسمی برای مقامات دولتی، کسب و کارها، سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ و بعضی از شخصیت‌های عمومی استفاده شود. کاربران توییتر ظاهر شدن یک باره این […]

🔻توییتر از برچسب رسمی برای کاربران معروف منصرف شد

🔹توییتر اختصاص برچسب رسمی برای بعضی از حساب‌های برجسته را اعلام و سپس سریعا این برنامه را لغو کرد.

🔹قرار بود برچسب رسمی برای مقامات دولتی، کسب و کارها، سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ و بعضی از شخصیت‌های عمومی استفاده شود.

کاربران توییتر ظاهر شدن یک باره این برچسب در حساب‌های زیادی را مشاهده کرده بودند که باعث سردرگمی برخی از آنها شده بود و بعضی می‌گفتند مثل زیرشاخه علامت تیک آبی فعلی است