توییت کلینزمن در آستانه بازی ایران – آمریکا
توییت کلینزمن در آستانه بازی ایران – آمریکا

توییت کلینزمن در آستانه بازی ایران – آمریکا 🔹بهترین آرزوها را برای ایران دارم 🔹 نظرات من درباره بازی ایران – ولز کاملا به فوتبال مرتبط بود اما متاسفانه طور دیگری از آن برداشت شد. من دوستان ایرانی زیادی دارم و همیشه از مردم، فرهنگ و تاریخ آنها تعریف کرده‌ام. آرزو می کنم در جام […]

توییت کلینزمن در آستانه بازی ایران – آمریکا

🔹بهترین آرزوها را برای ایران دارم

🔹 نظرات من درباره بازی ایران – ولز کاملا به فوتبال مرتبط بود اما متاسفانه طور دیگری از آن برداشت شد. من دوستان ایرانی زیادی دارم و همیشه از مردم، فرهنگ و تاریخ آنها تعریف کرده‌ام. آرزو می کنم در جام جهانی برای آنها بهترین اتفاق را رخ بدهد.