تکذیب شایعات درباره استعفای وزیر صمت
تکذیب شایعات درباره استعفای وزیر صمت

🔻تکذیب شایعات درباره استعفای وزیر صمت 🔹حاجی حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب شایعات فضای مجازی درباره استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: تولید شایعات مستمر این روزها در خصوص استعفای وزیر صمت به علت ترس بدخواهان از تعاملات فنی و کارشناسی بین دولت مردمی و […]

🔻تکذیب شایعات درباره استعفای وزیر صمت

🔹حاجی حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکذیب شایعات فضای مجازی درباره استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: تولید شایعات مستمر این روزها در خصوص استعفای وزیر صمت به علت ترس بدخواهان از تعاملات فنی و کارشناسی بین دولت مردمی و مجلس انقلابی است.