جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز، مطالبه شهرداری‌ها از سران سه قوه
جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز، مطالبه شهرداری‌ها از سران سه قوه

شهردار تبریز گفت: در راستای مطالبه رفع موانع ساخت وساز مسکن، نامه‌ای با امضای شهرداران کلانشهرها خطاب به سران قوای سه‌گانه کشور تنظیم و خواستار جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز شدیم. به گزارش تایسیزنیوز، یعقوب هوشیار در پانزدهمین اجلاس سازندگان و طراحان اظهار کرد: صنعت ساختمان از سرعت رشد کمتری نسبت به سایر صنایع کشور […]

شهردار تبریز گفت: در راستای مطالبه رفع موانع ساخت وساز مسکن، نامه‌ای با امضای شهرداران کلانشهرها خطاب به سران قوای سه‌گانه کشور تنظیم و خواستار جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز شدیم.

به گزارش تایسیزنیوز، یعقوب هوشیار در پانزدهمین اجلاس سازندگان و طراحان اظهار کرد: صنعت ساختمان از سرعت رشد کمتری نسبت به سایر صنایع کشور که مجهز به تکنولوژی‌های روز هستند، برخوردار است.  

وی افزود: دغدغه مشترک مدیریت شهری  و سازندگان و طراحان افزایش کیفیت صنعت ساختمان است.

هوشیار با اشاره به اهمیت کیفیت در صنعت ساخت و ساز خاطرنشان کرد: تصمیمات هیجانی رقم زننده اتفاقات مطلوب در حوزه ساختمان نبوده و نیاز به راهبردهای دقیق وجود دارد.  

وی با بیان اینکه راه تحول و نجات صنعت ساختمان، تعییر نو نگاه و توجه ویژه به متخصصیین این حوزه است، اعلام کرد: ساختمان سازی امروز به متخصصان واکذار نشده و مداخلات زیادی در حوزه مسکن وجود دارد.

شهردار تبریز یادآور شد: برنامه دولت ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال است، ولی بیمه ساختمان را به شدت افزایش داده و حتی در برخی موارد دیگر نیز موانع را رفع نکرده است.

وی اضافه کرد:  توفیق دولت در حوزه مسکن، منوط به سپردن این حوزه به متخصصان  و اعتماد به بخش حرفه‌ای ساختمان است.  

هوشیار مهمترین آورده این همایش را مطالبه متخصصان ساختمان از دولت ها برای رفع موانع معرفی و تاکید کرد: شهرداری تبریز به عنوان یک‌نهاد غیردولتی در مجمع کلانشهر ها استارت این مطالبه گری را زده است.

وی افزود: در راستای مطالبه رفع موانع ساخت وساز مسکن، نامه‌ای با امضای شهرداران کلانشهرها و خطاب به سران قوای سه‌گانه کشور تنظیم و خواستار جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز شدیم.

اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با حضور مقامات کشوری، استانی، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به مدت ۲ روز در مرکز همایش های بین‌المللی خاوران برگزار می شود.