جزئیات ابلاغ ممنوعیت ورود تلفن همراه اپل ۱۴
جزئیات ابلاغ ممنوعیت ورود تلفن همراه اپل ۱۴

جزئیات ابلاغ ممنوعیت ورود تلفن همراه اپل ۱۴ مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران:گمرک مجری بخشنامه ها است و ممنوعیت ورود تلفن همراه با نشان تجاری اپل ۱۴ به صورت همراه مسافر و پستی از اول اسفندماه سالجاری در گمرکات سراسر کشور لازم الاجراست.

جزئیات ابلاغ ممنوعیت ورود تلفن همراه اپل ۱۴

مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران:گمرک مجری بخشنامه ها است و ممنوعیت ورود تلفن همراه با نشان تجاری اپل ۱۴ به صورت همراه مسافر و پستی از اول اسفندماه سالجاری در گمرکات سراسر کشور لازم الاجراست.