جلوگیری از برگزاری مراسم سالروز درگذشت سیمین دانشور
جلوگیری از برگزاری مراسم سالروز درگذشت سیمین دانشور

جلوگیری از برگزاری مراسم سالروز درگذشت سیمین دانشور خواهرزاده جلال آل‌احمد می‌گوید مسوولان از برگزاری مراسم سالروز درگذشت بانو سیمین دانشور در محل خانه- موزه سیمین و جلال خودداری کردند.

جلوگیری از برگزاری مراسم سالروز درگذشت سیمین دانشور

خواهرزاده جلال آل‌احمد می‌گوید مسوولان از برگزاری مراسم سالروز درگذشت بانو سیمین دانشور در محل خانه- موزه سیمین و جلال خودداری کردند.