حجم آب وروردی و مخزن سد آیدوغموش میانه کاهشی است
حجم آب وروردی و مخزن سد آیدوغموش میانه کاهشی است

حجم آب وروردی و مخزن سد آیدوغموش میانه کاهشی است تایسیز نیوز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۲ ) تا هفدهم اردیبهشت ماه، حجم آب ورودی و مخزن سد آیدوغموش میانه کاهش یافته و به ترتیب ۲۶ و ۳۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال […]

حجم آب وروردی و مخزن سد آیدوغموش میانه کاهشی است

تایسیز نیوز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۲ ) تا هفدهم اردیبهشت ماه، حجم آب ورودی و مخزن سد آیدوغموش میانه کاهش یافته و به ترتیب ۲۶ و ۳۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

یوسف غفارزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: حجم آب ورودی به این سد در سال آبی جاری ۳۸.۴۶ میلیون متر مکعب ثبت شده است در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۲.۰۷ میلیون مترمکعب بود و ۲۶ درصد کاهش نشان می دهد.

وی، درصد پرشدگی این سد را ۳۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: حجم مخزن این سد که در تراز نرمال ۱۳۰.۸ میلیون مترمکعب است در سال آبی جاری به ۴۷.۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مسابه سال قبل که ۷۲.۶۱ میلیون متر مکعب بود ۳۵ درصد کمتر است.

آب پشت سد شهید کاظمی بوکان پنج درصد کمتر از سال گذشته است

غفارزاده به وضعیت سد شهید کاظمی بوکان که ۵۵ درصد از آب شرب تبریز از آن تامین می شود اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه حجم آب ورودی به این سد در سال آبی جاری افزایش یافته اما حجم مخزن و آب پشت این سد نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کمتر شده است.

وی با بیان اینکه ۸۳ درصد حجم مخرن این سد پرشده است، ادامه داد: حجم آب ورودی به این سد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون یک میلیارد و ۷۰ میلیون و ۱۷۰ هزار مترمکعب است که نسبت به سال قبل که ۹۲۹ میلون و ۵۷۰ هزار مترمکعب بود ۱۵ درصد بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه حجم این سد در تراز نرمال ۸۰۸ میلیون مترمکعب است، گفت: در سال آبی جاری حجم آب پشت این سد به ۶۷۴.۵۰ میلون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷۰۶.۵۷ ملیون مترمکعب بود پنج درصد کمتر شده است.

غفارزاده با بیان اینکه میانگین حجم پرشدگی مخازن سدهای یازده گانه استان ۶۵ درصد است، تاکید کرد: حجم پرشدگی به معنی عبور از بحران آبی و نبود مشکل در تامین آب نیست و برای عبور از روزهای تنش آبی در تابستان، نیاز است که مشترکان بخش های مختلف، در استفاده از این منبع حیاتی صرفه جویی را سرلوحه خود قرار دهند.