حزب‌الله: برای نخستین بار، لبنان بدون شلیک حتی یک گلوله پیروز شد
حزب‌الله: برای نخستین بار، لبنان بدون شلیک حتی یک گلوله پیروز شد

🔻حزب‌الله: برای نخستین بار، لبنان بدون شلیک حتی یک گلوله پیروز شد 🔹معاون دبیرکل حزب‌الله گفت لبنان برای اولین بار در تاریخ منازعه با رژیم صهیونیستی و آمریکا، بدون شلیک حتی یک گلوله، حق خود را بازپس گرفت. شیخ نعیم قاسم: پیروزی بزرگی که در دریا، آب‌ها و گازهای لبنان محقق شد را به نام […]

🔻حزب‌الله: برای نخستین بار، لبنان بدون شلیک حتی یک گلوله پیروز شد

🔹معاون دبیرکل حزب‌الله گفت لبنان برای اولین بار در تاریخ منازعه با رژیم صهیونیستی و آمریکا، بدون شلیک حتی یک گلوله، حق خود را بازپس گرفت.

شیخ نعیم قاسم: پیروزی بزرگی که در دریا، آب‌ها و گازهای لبنان محقق شد را به نام میشل عون، رئیس‌جمهور ثبت می‌کنیم. با همکاری ارتش، ملت و مقاومت و همبستگی ملی این دستاورد استثنائی محقق شد.