حزب رفاه و سلامت برای دور دوم انتخابات مجلس در تبریز لیست داد
حزب رفاه و سلامت برای دور دوم انتخابات مجلس در تبریز لیست داد

حزب رفاه و سلامت برای دور دوم انتخابات مجلس در تبریز لیست داد تایسیز نیوز- حزب رفاه و سلامت نامزدهای مورد حمایت خود را برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر اعلام کرد. به گزارش تایسی نیوز، سید محمدرضا میرتاج الدینی ، علیرضا منادی ، علیرضا نوین و علی […]

حزب رفاه و سلامت برای دور دوم انتخابات مجلس در تبریز لیست داد

تایسیز نیوز- حزب رفاه و سلامت نامزدهای مورد حمایت خود را برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر اعلام کرد.

به گزارش تایسی نیوز، سید محمدرضا میرتاج الدینی ، علیرضا منادی ، علیرضا نوین و علی آجودان زاده در لیست این حزب قرار دارند.

در مرحله نخست انتخابات مجلس دوازدهم در یازده اسفند سال ۱۴۰۲ « روح اله متفکر آزاد » و « مسعود پزشکیان » از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به مجلس دوازدهم راه یافتند.

مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با کشور یازدهم اسفند ۱۴۰۲ در ۱۳ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی برگزار شد و ۵۱۲ نامزد برای تصدی ۱۹ کرسی در استان با هم رقابت کردند که ۱۳ نفر به طور مستقیم در دور اول راهی مجلس شدند و ۱۲ نفر نیز برای تعیین ۶ نماینده سه حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، میانه و شبستر به دور دوم راه یافتند.

مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم ۲۱ اردیبهشت همزمان با سراسر کشور در سه حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی شامل میانه ، شبستر و تبریز ( تبریز ، اسکو و آذرشهر ) برگزار می شود.