حسین شریعتمداری: ایران باید اعضای سفارت آلمان را ممنوع‌الخروج کند
حسین شریعتمداری: ایران باید اعضای سفارت آلمان را ممنوع‌الخروج کند

حسین شریعتمداری: ایران باید اعضای سفارت آلمان را ممنوع‌الخروج کند 🔹حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به واکنش آلمان به اعدام جمشید شارمهد نوشت: ایران می‌تواند و باید در اولین گام، اعضای سفارت آلمان را ممنوع الخروج کند و افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان را که رابط جمشید شارمهد با (BND‌) بوده […]

حسین شریعتمداری: ایران باید اعضای سفارت آلمان را ممنوع‌الخروج کند

🔹حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به واکنش آلمان به اعدام جمشید شارمهد نوشت: ایران می‌تواند و باید در اولین گام، اعضای سفارت آلمان را ممنوع الخروج کند و افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان را که رابط جمشید شارمهد با (BND‌) بوده و هویت او از سوی شارمهد افشا شده به دادگاه احضار و محاکمه کند.