حسین طائب: اینترنت دست دشمن است
حسین طائب: اینترنت دست دشمن است

حسین طائب: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم باید کاری کنیم مردم چهره واقعی سلبریتی ها را بشناسند؛ در این صورت دنبال‌کننده‌هایشان ریزشی خواهد شد‌‌ مشاور فرمانده کل سپاه گفت: دیدیم که رضا پهلوی از عبدالحمید تشکر کرد، بگذارید این مسئله رو شود که جریان‌های مخالف به یک جا وصل هستند، ما اختلاف […]

حسین طائب: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم باید کاری کنیم مردم چهره واقعی سلبریتی ها را بشناسند؛ در این صورت دنبال‌کننده‌هایشان ریزشی خواهد شد‌‌

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: دیدیم که رضا پهلوی از عبدالحمید تشکر کرد، بگذارید این مسئله رو شود که جریان‌های مخالف به یک جا وصل هستند، ما اختلاف قومی و مذهبی نداریم و شیعه و سنی کنار هم زندگی می‌کنند ولی عده‌ای می‌خواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند.