حضور بانوان فعلاً در ورزشگاه آزادی مدنظر است
حضور بانوان فعلاً در ورزشگاه آزادی مدنظر است

حضور بانوان فعلاً در ورزشگاه آزادی مدنظر است معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش:ما درصدد آن هستیم که یک جایگاه در خور شأن بانوان مهیا کنیم که کرامت آنها از نظر امکانات و دسترسی به تونل‌ها مهیا شود تا خانم‌ها با حداقل زحمت و حداکثر ملاحظاتی که لازم است برای حضورشان رعایت شود، بتوانند در […]

حضور بانوان فعلاً در ورزشگاه آزادی مدنظر است

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش:ما درصدد آن هستیم که یک جایگاه در خور شأن بانوان مهیا کنیم که کرامت آنها از نظر امکانات و دسترسی به تونل‌ها مهیا شود تا خانم‌ها با حداقل زحمت و حداکثر ملاحظاتی که لازم است برای حضورشان رعایت شود، بتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند.

امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور یک جایگاه ویژه و مناسب با چارچوب‌های فرهنگی و خطوط اصلی حضور بانوان مورد تأیید قرار بگیرد تا آنها بتوانند در کمال آرامش از فضاهای ورزشی لذت ببرند.

🔹️فعلاً مجموعه آزادی برای حضور بانوان مدنظر است تا سایر استادیوم‌ها هم بتوانند چارچوب‌ها و الزامات را رعایت کنند.