*حضور فعال شرکت کلرپارس* در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی
*حضور فعال شرکت کلرپارس* در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی

*حضور فعال شرکت کلرپارس* در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی پنجمین نمایشگاه توان‌مندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از هفدهم لغایت بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در تهران محل نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری است شرکت کلرپارس زیر چتر هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین تیپیکو که از هلدینگ های زیرمجموعه شستای تأمین اجتماعی است، حضور فعالی دارد. در اولین […]

*حضور فعال شرکت کلرپارس* در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی

پنجمین نمایشگاه توان‌مندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از هفدهم لغایت بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در تهران محل نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری است
شرکت کلرپارس زیر چتر هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین تیپیکو که از هلدینگ های زیرمجموعه شستای تأمین اجتماعی است، حضور فعالی دارد.

در اولین روز از این نمایشگاه حضور تجار ویتنامی و پاکستانی به چشم می‌خورد، که از غرفه *کلرپارس* بازدید و مذاکره نمودند.