حضور پرتوان شهرداری کلانشهر تبریز در نمایشگاه شهر پایدار
حضور پرتوان شهرداری کلانشهر تبریز در نمایشگاه شهر پایدار

حضور پرتوان شهرداری کلانشهر تبریز در نمایشگاه شهر پایدار امروزه یکی از بزرگترین مشکلات کلانشهرها عدم پایداری در ارتباط با موضوعات اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و بوم شناسی می باشد . از همین رو بسیاری از شهرهای در حال پیشرفت سعی دارند با ایجاد یک شهر پایدار به پیشرفت مورد نظر خود برسند.در همین ارتباط شهرداری کلانشهر تبریز که […]

حضور پرتوان شهرداری کلانشهر تبریز در نمایشگاه شهر پایدار

امروزه یکی از بزرگترین مشکلات کلانشهرها عدم پایداری در ارتباط با موضوعات اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و بوم شناسی می باشد .

از همین رو بسیاری از شهرهای در حال پیشرفت سعی دارند با ایجاد یک شهر پایدار به پیشرفت مورد نظر خود برسند.در همین ارتباط شهرداری کلانشهر تبریز که همواره  به عنوان شهر اولین ها در ایجاد یک شهر هوشمند پیشقدم بوده است .

در نخستین نمایشگاه شهرپایدار که در جزیره زیبای کیش برگزار می شود حضوری چشم گیر و پرتوان دارد.

از مهمترین محورهای این نمایشگاه مدیریت شهری هوشمند می باشد که شهرداری کلانشهر تبریز و در راس امور شهردار تبریز درتلاش برای  ایجاد این بستر بوده اند.

مدیریت شهری یکی از پرچالش ترین موضوعات مطرح شده در نمایشگاه شهرپایدار می باشد و می توان از یک مدیریت شهری خوب به شهروندانی با احساس مسئولیت نسبت به شهر و سایر شهروندان رسید و آنگاه است که یک شهر پایدار شکل خواهد گرفت.

دکتر هوشیار در اکثریت صحبت های خودشان، هدف اصلی و آرمانی خود را رسیدن به یک شهر هوشمند اعلام کرده اند و از مدیران خود خواسته اند در رسیدن به این آرمان لحظه کوتاهی نکنند.

در چند ماه گذشته به خوبی شاهد اتفاقات خوبی در تبریز بوده ایم از جمله حذف نمک پاشی از معابر با استفاده از یک طرح خوب دانش بنیان  که باعث رفع بسیاری از مشکلات در حوزه شهری گردیده است.