حقوق کارمندان دی ماه مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود
حقوق کارمندان دی ماه مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود

حقوق کارمندان دی ماه مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود تایسیز نیوز – بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از دی سال جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خرانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد. به گزارش تایسیز نیوز، حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی […]

حقوق کارمندان دی ماه مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود

حقوق کارمندان دی ماه مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود

تایسیز نیوز – بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از دی سال جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خرانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد.

به گزارش تایسیز نیوز، حسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز در گفت وگویی تلویزیونی این موضوع را اعلام کرد و گفت: پرداخت مستقیم حقوق و مزایا از خزانه، هم موجب کاهش انحراف منابع تخصیص داده شده به دستگاه ها می شود و هم کارمندان حقوق خود را به موقع دریافت می کنند.

چندی پیش داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیماً به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.

منظور تاکید کرد: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.