حمله سایبری به خبرگزاری فارس
حمله سایبری به خبرگزاری فارس

حمله سایبری به خبرگزاری فارس 🔹خبرگزاری فارس در کانال تلگرامی خود اعلام کرد مورد حمله یک گروه هکری قرار گرفته و سایت خبرگزاری فارس  از دسترس خارج شده است.

حمله سایبری به خبرگزاری فارس

🔹خبرگزاری فارس در کانال تلگرامی خود اعلام کرد مورد حمله یک گروه هکری قرار گرفته و سایت خبرگزاری فارس  از دسترس خارج شده است.