خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتورسیکلت برقی نشان داده‌اند
خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتورسیکلت برقی نشان داده‌اند

خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتورسیکلت برقی نشان داده‌اند در شهر‌های بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده اگر بازار موتور به سمت بانوان باز شود، این صنعت رونق پیدا خواهد کرد ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران: 🔹گزارش‌های بازار نشان می‌دهند خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتور سیکلت برقی از خود نشان داده‌اند و این […]

خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتورسیکلت برقی نشان داده‌اند

در شهر‌های بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده اگر بازار موتور به سمت بانوان باز شود، این صنعت رونق پیدا خواهد کرد

ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران: 🔹گزارش‌های بازار نشان می‌دهند خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتور سیکلت برقی از خود نشان داده‌اند و این مسئله نقش مهمی در آینده مصرف موتور‌های برقی در ایران خواهد داشت؛ در شهر‌های بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده است و اگر موانع پیشروی این موضوع رفع شود و بازار موتور به سمت بانوان باز شود این صنعت رونق پیدا خواهد کرد.