خدمات تعویض پلاک برخط می‌شود
خدمات تعویض پلاک برخط می‌شود

خدمات تعویض پلاک برخط می‌شود بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ نیروی انتظامی مکلف شد، سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود. مراجعه حضوری اشخاص به مراکز تعویض پلاک صرفا برای احراز هویت فرد و […]

خدمات تعویض پلاک برخط می‌شود

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ نیروی انتظامی مکلف شد، سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود.

مراجعه حضوری اشخاص به مراکز تعویض پلاک صرفا برای احراز هویت فرد و دریافت پلاک خواهد بود.