خزعلی: ساماندهی حجاب به صورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود نه سلیقه‌ای
خزعلی: ساماندهی حجاب به صورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود نه سلیقه‌ای

خزعلی: ساماندهی حجاب به صورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود نه سلیقه‌ای معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده:قرار است برنامه ساماندهی حجاب به صورت متمرکز برنامه‌ریزی شود، نه پراکنده و سلیقه‌ای. این برنامه در ستادی در وزارت کشور برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها صورت خواهد گرفت و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.                       

خزعلی: ساماندهی حجاب به صورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود نه سلیقه‌ای

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده:قرار است برنامه ساماندهی حجاب به صورت متمرکز برنامه‌ریزی شود، نه پراکنده و سلیقه‌ای.

این برنامه در ستادی در وزارت کشور برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها صورت خواهد گرفت و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.