خسارت ۵ هزار میلیاردی ریالی سیل به شهرستان بیله‌سوار
خسارت ۵ هزار میلیاردی ریالی سیل به شهرستان بیله‌سوار

خسارت ۵ هزار میلیاردی ریالی سیل به شهرستان بیله‌سوار فرماندار بیله‌سوار از خسارت ۵ هزار میلیارد ریالی این شهرستان در سیل روزهای اخیر خبر داد و گفت: ۳۰ روستا در جریان این سیل‌ها آسیب دید‌ه‌اند.

خسارت ۵ هزار میلیاردی ریالی سیل به شهرستان بیله‌سوار

فرماندار بیله‌سوار از خسارت ۵ هزار میلیارد ریالی این شهرستان در سیل روزهای اخیر خبر داد و گفت: ۳۰ روستا در جریان این سیل‌ها آسیب دید‌ه‌اند.