خمز و مورایس شانسی برای هدایت تیم‌ملی ندارند.
خمز و مورایس شانسی برای هدایت تیم‌ملی ندارند.

خمز و مورایس شانسی برای هدایت تیم‌ملی ندارند. مدیر ارشد فدراسیون فوتبال در پاسخ به این‌ سؤال که آیا پاکو خمز و ژوزه مورایس برای هدایت تیم‌ملی شانس دارند؟ گفت:خمز و مورایس از گزینه‌های فدراسیون بودند اما هردوی آن‌ها در لیگ‌برتر تیم دارند و درگیر بازی‌های لیگ هستند، بنابراین شانسی برای هدایت تیم‌ملی ندارند. مربیان […]

خمز و مورایس شانسی برای هدایت تیم‌ملی ندارند.

مدیر ارشد فدراسیون فوتبال در پاسخ به این‌ سؤال که آیا پاکو خمز و ژوزه مورایس برای هدایت تیم‌ملی شانس دارند؟ گفت:خمز و مورایس از گزینه‌های فدراسیون بودند اما هردوی آن‌ها در لیگ‌برتر تیم دارند و درگیر بازی‌های لیگ هستند، بنابراین شانسی برای هدایت تیم‌ملی ندارند. مربیان ایرانی باکیفیت نیز همگی تیم دارند و سرکار هستند.

به همین دلیل شانس گزینه خارجی از مربی ایرانی بیش‌تر است اما هنوز به مرحله انتخاب گزینه‌ها نرسیده‌ایم و هیچ مذاکره‌ای در کار نیست. ابتدا باید در هیأت‌رئیسه رویکرد فدراسیون مشخص شود.

اگر رویکرد، جذب سرمربی خارجی باشد، آن وقت با هماهنگی اعضای هیأت‌رئیسه، رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به لیست کردن گزینه‌ها اقدام خواهد کرد تا بهترین گزینه از لحاظ فنی جذب شود. گزینه‌ای که فدراسیون توان مالی جذب او را داشته باشد.