خیانت زن تبریزی به شوهر زندانی اش رنگ خون گرفت/ رقیب عشقی اعدام شد
خیانت زن تبریزی به شوهر زندانی اش رنگ خون گرفت/ رقیب عشقی اعدام شد

‍ 💢 خیانت زن تبریزی به شوهر زندانی اش رنگ خون گرفت/ رقیب عشقی اعدام شد ▫️۲۴ بهمن ماه سال ۹۹ بود که گزارش قتل مردی ۳۸ ساله در یکی از محلات تبریز به کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز گزارش شد و آنان بلافاصله برای بررسی صحنه جرم و دستگیری عوامل این قتل وارد عمل شده […]

‍ 💢 خیانت زن تبریزی به شوهر زندانی اش رنگ خون گرفت/ رقیب عشقی اعدام شد

▫️۲۴ بهمن ماه سال ۹۹ بود که گزارش قتل مردی ۳۸ ساله در یکی از محلات تبریز به کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز گزارش شد و آنان بلافاصله برای بررسی صحنه جرم و دستگیری عوامل این قتل وارد عمل شده و موفق به دستگیری متهمان در اسرع وقت شدند؛ متهمانی که با دستگیری آنان پرده از راز مرگ مرد ۳۸ ساله که دارای ۲ فرزند بود برداشته شد.

رازی که با آوردن کیک تولد به در خانه زنی جوان از سوی مقتول برملا و نهایتا منجر به قتل وی شد.

▫️متهم ردیف اول این پرونده به نام سعید، پسری ۲۷ ساله، وقتی مقابل کارآگاهان پلیس آگاهی و نیز بازپرس پرونده قرار گرفت اقرار به ارتکاب جرم کرد و گفت: منزل دوستم ناهید نشسته بودم که صدای زنگ در خانه به صدا درآمد؛ وقتی بیرون رفتم با مرحوم روبرو شدم که برای ناهید کیک آورده بود؛ مقتول وقتی مرا دید کیک را به سمت من پرتاب کرد که این امر منجر به بروز درگیری بین ما شد که در این حین با چاقو ضربه ای به پهلوی وی زدم.

▫️ناهید، متهم ردیف دوم این پرونده، که به جرم معاونت در قتل عمد دستگیر شده بود، نیز این گونه اظهارات خود را در مقابل کارآگاهان بیان کرد: همسرم در زندان بود و من هم برای تامین معاش زندگانی ام با مقتول رابطه دوستی برقرار کرده بودم که قصدمان نیز ازدواج بود چرا که به صورت غیابی اقدام به طلاق از همسرم کرده بودم.

▫️بعد ازدرخواست قصاص از سوی اولیای دم مقتول، رئیس دادگاه از متهم جوان خواست تا اظهارات و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهد  که پسر جوان رو به قاضی گفت: وقتی زنگ خانه به صدا درآمد من رفتم در را باز کردم بعد از باز کردن در با مردی روبرو شدم که دستش یک تکه کیک بود، تا مرا دید کیک را به سمت من پرتاب و چاقویی از جیبش درآورد و به سمت من انداخت؛ که به من نخورد. من نیز چاقو درآورده و به سمت وی انداختم که نمی دانم به او خورد یا نه؟!

▫️قضات دادگاه شعبه اول کیفری یک آذربایجان شرقی برای متهم ردیف اول حکم قصاص صادر کردند که این حکم صبح روز یکشنبه ۹ بهمن ماه در محوطه زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمد.