درخشش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس رتبه‌بندی ISC ۲۰۲۳
درخشش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس رتبه‌بندی ISC ۲۰۲۳

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خبر داد درخشش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس رتبه‌بندی ISC ۲۰۲۳ تایسیز نیوز/آذربایجان شرقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از کسب رتبه‌های ۲۵ و ۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندی کلی و براساس معیار آموزش مؤسسه استنادی و پایش علم و […]

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خبر داد

درخشش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس رتبه‌بندی ISC ۲۰۲۳

درخشش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس رتبه‌بندی ISC ۲۰۲۳

تایسیز نیوز/آذربایجان شرقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از کسب رتبه‌های ۲۵ و ۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندی کلی و براساس معیار آموزش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در ارزیابی عملکرد ۳ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۹ خبر داد.

علیرضا امانی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس این گزارش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندی از نظر کل معیارهای دخیل (پژوهش، نوآوری، آموزش و فعالیت‌های بین‌المللی) با بیش از ۱۰۰ پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۲ در بین دانشگاه‌های کشورهای جهان اسلام، در رتبه ۱۵۱_ ۱۷۵ و رتبه ۲۵ از بین ۸۰ دانشگاه حمهوری اسلامی ایران را کسب کرده و همچنین در رتبه ۹ از نظر معیار آموزش در بین ۸۰ دانشگاه کشور قرار دارد که در معیار آموزش عوامل دخیل در رتبه‌بندی دانشگاه‌­ها نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی و تعداد اعضای هیئت علمی پراستناد است.

وی اعلام کرد: براساس این رتبه‌بندی دانشگاه‌های استان حائز رتبه‌های زیر شدند: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (رتبه ۱۲)، دانشگاه تبریز (رتبه ۱۷)، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (رتبه ۲۵)، دانشگاه صنعتی سهند (رتبه ۴۴)، دانشگاه مراغه (رتبه ۶۸).

وی افزود: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان براساس معیار آموزش در این رتبه‌بندی بعد از دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی مشهد، تربیت مدرس، علوم پزشکی سمنان، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شاهرود در رتبه ۹ دانشگاه‌های کشور قرار دارد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی استان آذربایجان شرقی، در این رتبه‌بندی از میان دانشگاه‌های ۵۷ کشور اسلامی در مجموع ۴۹۹ دانشگاه از ۳۳ کشور اسلامی حضور دارند که در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ۲۰۲۳ دانشگاه­‌هایی مورد بررسی قرار می­‌گیرند که حداقل ۵۰۰ مدرک در سال‌های ۲۰۲۱- ۲۰۱۹ در پایگاه وب او ساینس (WoS) به ثبت رسانیده باشند که تعداد ۸۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه‌بندی حضور دارند.