درخشش گوزلی در مسابقات استانی
درخشش گوزلی در مسابقات استانی

علی گوزلی ورزشکار جوان و آینده دار تبریزی توانست مدال برنز مسابقات پرورش اندام استان را به دست آورد. علی گوزلی که در رده بزرگسالان پا به این مسابقات گذاشته بود, با رای داوران در میان انبوهی از ورزشکاران در جایگاه سوم قرار گرفت.این مسابقات در میزبانی شهر سراب برگزار شد.

علی گوزلی ورزشکار جوان و آینده دار تبریزی توانست مدال برنز مسابقات پرورش اندام استان را به دست آورد.علی گوزلی که در رده بزرگسالان پا به این مسابقات گذاشته بود, با رای داوران در میان انبوهی از ورزشکاران در جایگاه سوم قرار گرفت.
این مسابقات در میزبانی شهر سراب برگزار شد.

  • نویسنده : B16