در سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود؛احداث یک پیاده‌راه جدید در هر منطقه از تبریز
در سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود؛احداث یک پیاده‌راه جدید در هر منطقه از تبریز

در سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود؛احداث یک پیاده‌راه جدید در هر منطقه از تبریز شهردار تبریز گفت: از سال آینده، هر منطقه شهرداری، مکلف به اجرای حداقل یک رشته پیاده راه شهری جدید در تبریز است و اجرای این طرح در اولویت برنامه های عمرانی شهرداری قرار خواهد گرفت. هوشیار  اظهار کرد: توجه به توسعه پیاده‌راه‌ها […]

در سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود؛احداث یک پیاده‌راه جدید در هر منطقه از تبریز

شهردار تبریز گفت: از سال آینده، هر منطقه شهرداری، مکلف به اجرای حداقل یک رشته پیاده راه شهری جدید در تبریز است و اجرای این طرح در اولویت برنامه های عمرانی شهرداری قرار خواهد گرفت.

هوشیار  اظهار کرد: توجه به توسعه پیاده‌راه‌ها به عنوان بسترهای جدید تحقق “شهر انسان محور” در دوره فعلی مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر طرح های در دست اجرا و افتتاح شده در حوزه پیاده‌راه و سنگفرش‌های متعدد شهری که در ماه‌های اخیر اجرا شده‌اند، از سال آینده نیز، اجرای حداقل یک پیاده راه، با اولویت مناطق و محلات تاریخی، فرهنگی تبریز در دستور کار مناطق دهگانه شهرداری قرار خواهد گرفت.

هوشیار با اشاره به اجرای طرح‌های متعدد در این حوزه طی سال جاری افزود: در حال حاضر و علاوه بر پیاده‌راه های افتتاح شده، چندین طرح مشابه در مناطق مختلف شهری به ویژه محورهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری تبریز در حال اجرا هستند که با اتمام مراحل اجرایی این طرح ها، چهره شهری تبریز در این مناطق با رویکرد انسان محور و ایجاد بسترهای جدید گردشگری شهری متحول خواهد شد.