دستور رئیس‌جمهور کره‌جنوبی برای کمک به زلزله‌زدگان ایران و ترکیه
دستور رئیس‌جمهور کره‌جنوبی برای کمک به زلزله‌زدگان ایران و ترکیه

دستور رئیس‌جمهور کره‌جنوبی برای کمک به زلزله‌زدگان ایران و ترکیه 🔹دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور به دولت دستور داده تا به طور فعال تدابیری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران و ترکیه اتخاد کنند.

دستور رئیس‌جمهور کره‌جنوبی برای کمک به زلزله‌زدگان ایران و ترکیه

🔹دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور به دولت دستور داده تا به طور فعال تدابیری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران و ترکیه اتخاد کنند.