دستیار سابق ترامپ به ۴ ماه حبس محکوم شد
دستیار سابق ترامپ به ۴ ماه حبس محکوم شد

🔻دستیار سابق ترامپ به ۴ ماه حبس محکوم شد 🔹درحالی‌که کمیته تحقیقات کنگره آمریکا دونالد ترامپ را درباره پرونده حمله به کنگره احضار کرده، یک دادگاه آمریکایی، مشاور سابق وی را به اتهام عدم همکاری با همین کمیته به ۴ ماه حبس محکوم کرد.

🔻دستیار سابق ترامپ به ۴ ماه حبس محکوم شد

🔹درحالی‌که کمیته تحقیقات کنگره آمریکا دونالد ترامپ را درباره پرونده حمله به کنگره احضار کرده، یک دادگاه آمریکایی، مشاور سابق وی را به اتهام عدم همکاری با همین کمیته به ۴ ماه حبس محکوم کرد.