دعوت از ۱۹ بازیکن را به سومین مرحله تمرینات تیم ملی نوجوانان
دعوت از ۱۹ بازیکن را به سومین مرحله تمرینات تیم ملی نوجوانان

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت از ۱۹ بازیکن را به سومین مرحله تمرینات محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان،  ۱۹ بازیکن را به اردوی مرحله  سوم تمرینات دعوت کرد به گزارش روابط عمومی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی، مرتضی نریمانی و پویا آریاخواه، در بین بازیکنان دعوتی به این مرحله از […]

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان

دعوت از ۱۹ بازیکن را به سومین مرحله تمرینات

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان،  ۱۹ بازیکن را به اردوی مرحله  سوم تمرینات دعوت کرد

به گزارش روابط عمومی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی، مرتضی نریمانی و پویا آریاخواه، در بین بازیکنان دعوتی به این مرحله از تمرینات آماده سازی تیم ملی نوجوانان هستند.

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران روز دوشنبه چهارم اردیبهشت تهران را به مقصد تبریز ترک خواهد کرد تا تمرینات خود را به مدت یک ماه در این شهر پیگیری کند.