دو خانم متهم به «درگیری» در شاهزاده حسین(ع) دستگیر شدند
دو خانم متهم به «درگیری» در شاهزاده حسین(ع) دستگیر شدند

دو خانم متهم به «درگیری» در شاهزاده حسین(ع) دستگیر شدند دادستان همدان از دستگیری عوامل درگیری در شاهزاده حسین(ع) شهر همدان به اتهام اخلال در نظم، درگیری و ضرب و شتم خادمان امامزاده خبر داد. در بررسی ها و تحقیقات اولیه، متهمان به تمام اتهامات خود اقرار کردند و در حال حاضر با صدور قرار […]

دو خانم متهم به «درگیری» در شاهزاده حسین(ع) دستگیر شدند

دادستان همدان از دستگیری عوامل درگیری در شاهزاده حسین(ع) شهر همدان به اتهام اخلال در نظم، درگیری و ضرب و شتم خادمان امامزاده خبر داد.

در بررسی ها و تحقیقات اولیه، متهمان به تمام اتهامات خود اقرار کردند و در حال حاضر با صدور قرار تامین آزاد شده اند.