رئیسی: از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال می‎کنیم
رئیسی: از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال می‎کنیم

🔻رئیسی: از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال می‎کنیم رئیس جمهور در تماس با «پوتین»:از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال می‎کنیم. 🔹گسترش پیوندهای زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط مواصلاتی در حوزه اوراسیا را موجب رونق روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی در منطقه است. رئیس‎ جمهور روسیه:کریدور […]

🔻رئیسی: از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال می‎کنیم

رئیس جمهور در تماس با «پوتین»:از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران استقبال می‎کنیم.

🔹گسترش پیوندهای زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط مواصلاتی در حوزه اوراسیا را موجب رونق روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی در منطقه است.

رئیس‎ جمهور روسیه:کریدور شمال –جنوب به مسیری جذاب برای اقتصاد و تجارت در جهان تبدیل خواهد شد.

🔹ایران و روسیه ظرفیت ها و زمینه های فراوانی برای گسترش تعاملات با یکدیگر دارند.