رئیسی امروز به ترکیه نرفت
رئیسی امروز به ترکیه نرفت

رئیسی امروز به ترکیه نرفت پیش از این دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه در راس هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی عازم آنکارا پایتخت ترکیه خواهد شد. معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور از تغییر برنامه سفر رئیس‌جمهور به ترکیه در پی حادثه تروریستی کرمان خبر داد.  به گزارش تایسیز نیوزمحمد […]

رئیسی امروز به ترکیه نرفت

رئیسی امروز به ترکیه نرفت

پیش از این دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه در راس هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی عازم آنکارا پایتخت ترکیه خواهد شد.

معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور از تغییر برنامه سفر رئیس‌جمهور به ترکیه در پی حادثه تروریستی کرمان خبر داد. 

به گزارش تایسیز نیوزمحمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از دعوت رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: در پی حادثه تروریستی کرمان که به شهادت شمار زیادی از هموطنان‌مان منجر شد، رئیس‌جمهور برای آنکه شخصا به پیگیری این موضوع بپردازند، سفر خود را به ترکیه لغو و این سفر در زمان مناسب دیگری انجام خواهد شد.