رئیسی: همه عزم، تمرکز و همت‌تان را صرف افتخارآفرینی برای کشورتان کنید
رئیسی: همه عزم، تمرکز و همت‌تان را صرف افتخارآفرینی برای کشورتان کنید

🔻رئیسی: همه عزم، تمرکز و همت‌تان را صرف افتخارآفرینی برای کشورتان کنید رئیس‌جمهوری در دیدار اعضای تیم ملی فوتبال:انگیزه، غیرت و شجاعت مهم‌ترین شاخصه‌های ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی است. 🔹به هیچ وجه اجازه ندهید هیچ جریان یا مسأله‌ای تمرکز شما را برهم بریزد و همه عزم و همت‌تان را صرف افتخارآفرینی برای کشورتان […]

🔻رئیسی: همه عزم، تمرکز و همت‌تان را صرف افتخارآفرینی برای کشورتان کنید

رئیس‌جمهوری در دیدار اعضای تیم ملی فوتبال:انگیزه، غیرت و شجاعت مهم‌ترین شاخصه‌های ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی است.

🔹به هیچ وجه اجازه ندهید هیچ جریان یا مسأله‌ای تمرکز شما را برهم بریزد و همه عزم و همت‌تان را صرف افتخارآفرینی برای کشورتان کنید.