رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: ناامیدی وحشتناکی جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: ناامیدی وحشتناکی جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: ناامیدی وحشتناکی جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته سعید معیدفر: موج بسیار شدید مهاجرتی در پیش است این انتخابات بهتر از سال ۹۸ یا ۱۴۰۰ نخواهد بود. کار را به جایی می‌رسانید که اندیشه مهاجرت فقط در میان رده بالاهای تحصیلی یا اقتصادی نیست بلکه پارامترهای مهاجرت عملا به […]

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: ناامیدی وحشتناکی جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته

سعید معیدفر: موج بسیار شدید مهاجرتی در پیش است

این انتخابات بهتر از سال ۹۸ یا ۱۴۰۰ نخواهد بود.

کار را به جایی می‌رسانید که اندیشه مهاجرت فقط در میان رده بالاهای تحصیلی یا اقتصادی نیست بلکه پارامترهای مهاجرت عملا به مردم عادی کشیده شده و رؤیا و آرزویی است که تقریبا برای همه وجود دارد.

ناامیدی وحشتناکی سراسر جامعه و به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته و احساس می‌کنند در اینجا با حاکمیتی روبرو هستند که به هیچ وجه حاضر به شنیدن سخن آنها نیست و حتی می‌خواهد آنها را تنبیه کند که چرا اعتراض کرده‌اند.

موج مهاجرت، موج‌های بعدی را به دنبال خودش خواهد داشت چون موج مهاجرت می‌تواند جامعه را ضعیف‌تر و شرایط آن را بدتر کند و نهایتا در نوبت بعد با یک موج گسترده‌تر مهاجرت رو به رو شویم.