رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد۵۰ دانش‌آموز تبریزی انتقال یافته به بیمارستان ترخیص شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد۵۰ دانش‌آموز تبریزی انتقال یافته به بیمارستان ترخیص شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد۵۰ دانش‌آموز تبریزی انتقال یافته به بیمارستان ترخیص شدند رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: از تعداد کل ۶۳ نفر دانش آموز با علائم مسمومیت تحت مراقبت در بیمارستان های دانشگاه ۵۰ نفر ترخیص شدند. دکتر بهمن نقی پور:۴۹ دانش آموز در ساعات اولیه به بیمارستان اعزام شده بودند و […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد۵۰ دانش‌آموز تبریزی انتقال یافته به بیمارستان ترخیص شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: از تعداد کل ۶۳ نفر دانش آموز با علائم مسمومیت تحت مراقبت در بیمارستان های دانشگاه ۵۰ نفر ترخیص شدند.

دکتر بهمن نقی پور:۴۹ دانش آموز در ساعات اولیه به بیمارستان اعزام شده بودند و سپس ۱۴ دانش آموز دیگر نیز به بیمارستان اعزام شدند که در مجموع تا این لحظه ۶۳ دانش آموز که تحت مراقبت قرار گرفتند و در حال حاضر ۵۰ نفر از ایشان با حال عمومی خوب مرخص شدند.

حال عمومی ۵ دانش آموزی که به صورت سرپایی شخصا مراجعه کرده بودند خوب بوده و نیاز به بستری نداشتند.

حال عمومی دیگر دانش آموزان مساعد بوده و طی ساعات آتی ترخیص دانش آموزان ادامه خواهد داشت.