رئیس مرکز قلب تهران: مرگ ناگهانی در ایران سنین پایین را درگیر کرده است
رئیس مرکز قلب تهران: مرگ ناگهانی در ایران سنین پایین را درگیر کرده است

رئیس مرکز قلب تهران: مرگ ناگهانی در ایران سنین پایین را درگیر کرده است علی واشقانی فراهانی رئیس مرکز قلب تهران: مرگ ناگهانی در همه نقاط دنیا وجود دارد ولی در ایران سنین پایین‌تر را درگیر کرده است. بر اساس آمار حدود ۴۷ درصد از آمار مرگ و میرها در کشور یا به علت بیماری‌های […]

رئیس مرکز قلب تهران: مرگ ناگهانی در ایران سنین پایین را درگیر کرده است

علی واشقانی فراهانی رئیس مرکز قلب تهران: مرگ ناگهانی در همه نقاط دنیا وجود دارد ولی در ایران سنین پایین‌تر را درگیر کرده است.

بر اساس آمار حدود ۴۷ درصد از آمار مرگ و میرها در کشور یا به علت بیماری‌های قلبی و عروقی است یا به عوامل خطر بروز بیماری‌های قلب و عروق و سکته‌ها مانند فشار خون، دیابت و…، مربوط می‌شود.

در مجموع حدود نیمی از علل مرگ و میر مردم کشورمان به دلیل بیماری‌های قلب و عروق یا بیماری‌های زمینه‌ای وابسته است.

متأسفانه شیوع بیماری‌های قلب و عروق و گسترش آن در کشور به گونه‌ای است که تقریباً کمتر از ۱۵ درصد افراد بزرگسال جامعه را پیدا می‌کنید که بیماری قلب عروق ندارند و یا حتی یکی از عوامل خطر آن را ندارند.

بدین ترتیب اغلب درصد قابل توجهی از مردم یا به آن گرفتارند و یا نزدیکان و اقوام آنان به انواع یا درجاتی از این بیماری مبتلا هستند.